چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی

دانشگاه تربت حیدریه در نظر دارد به مناسبت پنجم اسفندماه، روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم  مهندسی را برگزار نماید. اهداف اصلي برگزاري چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی به شرح زیر است:

-فراهم نمودن زمینه مناسب برای کنکاش، تبادل افکار و اندیشههای محققان، استادان، مدیران، کارشناسان و خبرگان علمی و صنعتی برای شناخت اصولی و گسترده متقابل صنعت و دانشگاه
-معرفی نقش پژوهش و تحقیق در پیشرفت صنعت، ایجاد علاقه در شرکت‌ها، سازمانها و واحدهای مختلف  مهندسی به امر پژوهش
-معرفی مهندسین و صاحب نظران صنعت و دانشگاه به مسئولین، مدیران و سیاست‌گذاران
- آشنایی و دستیابی به آخرین دستاوردهاي مدیریت مهندسی در ایران و جهان
-ایجاد همسویی و هماهنگی بین متخصصان و پژوهشگران در زمینههای مختلف مهندسی
-بسترسازی براي استفاده از اصول مدیریت فناوری در توسعه صنعت کشور 
و ...
بدینوسیله از همه اساتید، دانشجویان، متخصصین و پژوهشگران و علاقه مندان رشته های مختلف علمی مرتبط دعوت می کنیم با ارسال مقاله و شرکت در همایش ما را در برگزاری موفق آن یاری رسانند.
 
تاریخ های مهم :
تاریخ برگزاری همایش :5 اسفند  1395
آخرین مهلت ارسال مقالات :5 بهمن ماه 1395
اعلام نتایج نهایی داوری  :15 بهمن ماه1395
آخرین مهلت ثبت نام در همایش :20 بهمن  ماه 1395
آدرس سایت : http://engconfs.ir
ایمیل همایش : engconfS@torbath.ac.ir
مکان برگزاری :دانشگاه تربت حیدریه 
آدرس دبیرخانه همایش:تربت حیدریه –کیلومتر 7 جاده مشهد –دانشگاه تربت حیدریه 
تلفن دبیرخانه :05151240 داخلی 160
09365748015