کسب رتبه و افتخار در هفتمین جشنواره ملی حرکت

نمایشگاه هفتمین جشنواره ملی حرکت در دانشگاه شیراز با حضور کلیه انجمن های علمی دانشگاههای سراسر کشور برگزار گردید. انجمن های علمی دانشگاه تربت حیدریه با ارسال دستاوردهای خود جهت داوری این جشنواره موفق به کسب دو رتبه و افتخار گردید .  تندیس طلایی جشنواره و رتبه قابل تقدیر در بخش پژوهشی توسط انجمن علمی اقتصاد کشاورزی و در بخش آموزشی توسط انجمن علمی تولیدات گیاهی کسب گردید. دانشگاه تربت حیدریه در این نمایشگاه غرفه ای از دستاوردهای انجمن های علمی خود را در معرض دید عموم بازدیدکنندگان قرار داد که خوشبختانه آمار بازدید کنندگان غرفه دانشگاه نسبت به سال های پیش بسیار افزایش یافته بود .