اطلاعیه معاونت دانشجویی و فرهنگی در رابطه با کرسی های آزاد اندیشی

از کلیه دانشجویان گرامی که تمایل دارند در برگزاری جلسات کرسی های آزاد اندیشی مشارکت داشته باشند، تقاضا میشود هرچه سریعتر به معاونت دانشجویی و فرهنگی مراجعه نمایند.