برقراری امکان دورکاری از طریق سرویس ERP

قابل توجه همکاران محترم:

با برقراری زیر ساختهای مرتبط، هم اکنون امکانات مربوط به دورکاری برخی واحدها فراهم شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد انفورماتیک مراجعه نمایید.

ورود به سامانه ERP