۱۴۰۰ جمعه ۳۰ مهر
Friday, October 22, 2021
سال ۱۴۰۰ تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها
جستجو
کاربرگ های مورد نیاز

 کاربرگ‌های کارگروه صلاحیت‌های علمی
کاربرگ خلاصه وضعیت (تاریخ بروزرسانی 1397/11/21) (دانلود)
فرم خود اظهاری مقاله (تاریخ بروزرسانی 1398/08/04) (دانلود)
نمونه فایل zip جهت تشکیل پرونده (تاریخ بروزرسانی 1398/08/20) (دانلود)

 

 کاربرگ‌های تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی

کاربرگ‎های تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی آموزشی به رسمی قطعی (مربیان- استادیاران) ضمیمه 1
کاربرگ‎های تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی آموزشی به رسمی آزمایشی (مربیان- استادیاران) ضمیمه 2
بخشنامه‎‌‌های جدید اجرایی مرتبط با تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
بخشنامه درصد امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی ضمیمه3
مصوبه اصلاحیه امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ضمیمه 4

کاربرگ‌های پژوهشی
جداول پژوهشی تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی ضمیمه 5
جداول پژوهشی تبدیل وضعیت به رسمی قطعی ضمیمه 6
خلاصه جداول ج پژوهشی به رسمی آزمایشی ضمیمه 7
خلاصه جداول ج پژوهشی به رسمی قطعی ضمیمه 8
شناسنامه علمی پژوهشی تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی ضمیمه9
شناسنامه علمی پژوهشی تبدیل وضعیت به رسمی قطعی ضمیمه10
جدول شماره پنج پژوهشی (استادیاران) ضمیمه11 (مربیان) ضمیمه12
جدول شماره پنج آموزشی، پژوهشی (استادیاران) ضمیمه13 (مربیان) ضمیمه14


سایر کاربرگ‌ها
اعلام نیاز جذب اعضای هیات علمی (تاریخ بروزرسانی 1398/03/27) ضمیمه20
کاربرگ اطلاعات گروه آموزشی (تاریخ بروزرسانی 1398/08/20) (دانلود)
کاربرگ جدول مقایسه ای (تاریخ بروزرسانی 1398/01/20) ضمیمه16
کاربرگ 1-2 و 1-1-2 (تاریخ بروزرسانی 1397/11/17) ضمیمه17
2-1-1(قدیمی) تفکیک وزن ملاک های توانائی علمی نهائی ضمیمه18
2-1-1 (قدیمی) نتیجه ارزشیابی کارگروه بررسی توانائی علمی ضمیمه19 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/20
تعداد بازدید:
16007
Powered by DorsaPortal