۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان
Monday, October 25, 2021
سال ۱۴۰۰ تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها
جستجو
آزمایشگاه شبیه ساز باران و فرسایش
شبیه ساز باران و فرسایش خاک
شبیه ساز باران وسیله ای است که قادر است بر روی پلات های کوچک آزمایشی باران هائی با خصوصیات هیدرولوژیکی بسیار مشابه باران هائی که در طبیعت  مشاهده میشود مانند شدت، انرژی جنبشی قطرات باران، و با توزیع یکنواخت ایجاد نماید. این نوع شبیه ساز باران هم می تواند برای اندازه گیری میزان فرسایش خاک تحت تاٌثیر برخورد قطرات باران مورد استفاده قرار گرفته و هم فرسایش ناشی از تاٌثیر رواناب را روی خاکهای مختلف هنگامی که تواٌم با کاربرد دستگاه نفوذ سنج آب مورد استفاده قرار می گیرد، شبیه سازی نماید. این شبیه ساز برای تعیین خصوصیات هیدرودینامیکی خاک و تغییرات سطحی زمین مانند نوع فرسایش پذیری خاک و غیره در بسیاری از بررسی های علم فرسایش و حفاظت خاک کاربرد دارد
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/28
تعداد بازدید:
1108
Powered by DorsaPortal