۱۴۰۰ جمعه ۳ ارديبهشت
Friday, April 23, 2021
سال 1399، سال جهش تولید
جستجو
حسن فیضی
نام و نام خانوادگی : حسن فیضی
تلفن دفتر :192-51240-051
گروه آموزشی : تولیدات گیاهی
فکس :051-52299601
دانشکده : کشاورزی
آدرس پست الکترونیکی : h.feizi@torbath.ac.ir
رزومه :

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 39 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان
واکنش عملکرد گل و بنه زعفران مصرف کود نانوبیولوژیک در قیاس
واکنش زعفران به مقادیر دو نوع کود پتاسیم
واکنش خصوصیات کمی و کیفی گل زعفران به زمان قطع آخرین آبیاری و منابع مختلف کودی
مقایسة تأثیر اکسید آهن نانو و غیر نانو بر گونه بندی و فراهمی فسفر
متوسط زمان جوانه زنی بعنوان شاخصی از بنیه بذر در ارقام ذرت.doc
عطاری شیرازبررسی عرضه و مصرف گیاهان دارویی در عطاری های شهر شیراز
جوانه زنی بذر و استقرار گیاهچه های گندم
تحریک جوانه زنی بذر گوجه فرنگی
تاثیر نانوذرات دیاکسید سیلسیم بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه مرتعی
تاثیر میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره بر رشد، عملکرد و کیفیت سیلوی ذرت علوفهای
تأثیر کود گاوی بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک زعفران تحت تنش شوری
تأثیر منابع مختلف کودهای هیومیکی، زیستی و نانو در سطوح مصرف کود نیتروژن
تأثیر محلولپاشی برگی سیلیسیم دیاکسید نانو و غیر نانو بر عملکرد و توزیع مجدد ماده
تأثیر شدت و زمانهای مختلف میدان مغناطیسی بر رفتار جوانهزنی و رشد گیاهچه گندم
تأثیر زمان قطع آخرین آبیاری و منابع مختلف کودی بر خصوصیات بنه زعفران
تأثیر دگرآسیبی اندامهای زعفران بر خصوصیات جوانه زنی و رشد
تأثیر تاریخ کاشت و کودهای با بنیان ناو بر صفات کمی و کیفی زعفران در مىطقه گیلان
بررسی فلور و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع زعفران
بررسی عوامل مدیریتی و اقلیمی مؤثر در خلاء عملکرد بین کشت مرسوم و آرمانی زعفران در
بررسی عملکرد و صفات کیفی ریشه چغندرقند تحت تأثیر میدان مغناطیسی
<<   <  1 2  >   >>  
Powered by DorsaPortal