اطلاعیه مهم در خصوص معرفی ضامن

- اطلاعیه مهم در خصوص معرفی ضامن

اطلاعیه مهم امور دانشجویی در خصوص معرفی ضامن جهت دریافت و بازپرداخت تسهیلات رفاهی از صندوق رفاه دانشجویان

طبق آخرین بخشنامه صندوق در خصوص ضمانت بازپرداخت وام دانشجویی:

*ضمانت بازپرداخت تسهیلات دریافتی ازصندوق رفاه دانشجویان، علاوه برکارکنان رسمی وپیمانی دولت ،جانبازان، خانواده معظم شهدا وآزادگان از کار افتاده که حقوق و مزایا از بنیاد شهید و امورایثارگران دریافت می نمایند ، کارکنان رسمی وپیمانی نهاد های عمومی غیردولتی همچون (نهادرهبری و مراکز تابعه آن، شهرداری، هلال احمر،کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیادمسکن انقلاب اسلامی،کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد15خرداد،سازمان تبلیغات اسلامی،سازمان تامین اجتماعی،سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران،بنیاد امور بیماری های خاص،صندوق بیمه روستائیان وعشایر،صندوق تامین خسارتهای بدنی)،کارکنان رسمی دانشگاه آزاداسلامی،کلیه بانکها، شرکت آب و فاضلاب، مخابرات، برق، گاز و سایر شرکتهای دولتی(حداقل باسه سال سابقه اشتغال)،بازنشستگان نیروهای مسلح و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی نیز می توانند مشروط به ارائه مدارک ذیل،بازپرداخت تسهیلات رفاهی را ضمانت نمایند:

1- گواهی کسر از حقوق ضامن

2- تصویر آخرین حکم استخدامی یا بازنشستگی برای کارکنان دستگاه های اطلاعاتی وامنیتی شامل وزارت اطلاعات،نیروهای مسلح،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح الزامی نیست،ولی ارائه گواهی معتبرازآخرین محل خدمت آنان،جهت معرفی به صندوق رفاه دانشجویان الزامی است.

3- تصویر آخرین فیش حقوقی

شایان ذکراست ضمانت بازنشستگان کلیه دستگاه ها به غیر از نیروهای مسلح فقط در صورت ارائه کسرازحقوق ضامن،برای صندوق رفاه دانشجویان امکان پذیراست.

توجه : تمامی گواهی های مذکوردراین بخشنامه بایدصرفا باعنوان صندوق رفاه دانشجویان-وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری صادرگردد درغیراینصورت فاقدارزش خواهدبود.