مدیر گروه مرتع و آبخیزداری

اطلاعات مدیر گروه:

 

دکتر ایمان حقیان

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه

دکترای علوم و مهندسی مرتع داری با گرایش مدیریت دام و مرتع

 

شماره تماس: 52299634-051 داخلی 129

شماره فکس: 52299632-051

نشانی: خراسان رضوی، تربت حیدریه، کیلومتر 7 جاده مشهد، بعد از پل هوایی، دانشگاه تربت حیدریه، گروه مرتع و آبخیزداری

کدپستی: 9516168595

پست الکترونیکی: iman.haghiyan@torbath.ac.ir

 

سوابق تحصیلی:

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش محل اخذ
کارشناسی مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزاری دانشگاه مازندران
کارشناسی ارشد مهندسی مرتع داری - دانشگاه مازندران
دکتری تخصصی (Ph.D) علوم مرتع مدیریت دام و مرتع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان