تقویم ها

9 خرداد 1398 پایان امتحانات پایان نیمسال دوم
27 خرداد 1398 آغاز امتحانات پایان نیمسال دوم
23 خرداد 1398 پایان کلاس های نیمسال دوم
29 بهمن 1397 آغاز حذف و اضافه تحت وب
21 بهمن 1397 آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397
1 بهمن 1397 انتخاب واحد تحت وب
23 دی 1397 شروع امتحانات نیم سال اول
13 دی 1397 پایان کلاس ها
23 بهمن 1396 حذف و اضافه تحت وب
14 بهمن 1396 آغاز نیمسال دوم 96-97
1 بهمن 1396 انتخاب واحد تحت وب

صفحات