۱۴۰۲ جمعه ۱۲ خرداد
Friday, June 2, 2023
سال 1401 تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
جستجو
معرفی گروه اقتصاد کشاورزی
معرفی رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی
با عنایت به اهمیت تولید کشاورزی در امنیت غذایی جامعه و نیز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی تولید، اقتصاد کشاورزی به عنوان یکی از شاخه های علوم کشاورزی ، از حدود یک قرن پیش در کنار سایر رشته های کشاورزی بتدریج مطرح شد و با سیر تکاملی اش امروزه بشکل یک دانش منسجم و مدون در مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی در اختیار مشتاقان علم و جامعه کشاورزی قرار گرفته است. در عرصه فعالیتهای زراعی، حضور متخصصانی که علاوه بر دانش کشاورزی، اصول علم اقتصاد را نیز فراگرفته باشند و بتوانند با استفاده از تجربیات و دانش خود، در زمینه برنامه ریزی و تهیه طرحهای تولیدی محصولات کشاورزی به طور اقتصادی فعالیت کنند از ضروریات تحول کشاورزی کشور است و این امر، جایگاه و اهمیت رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی را بخوبی مشخص می کند. دانش آموختگان مهندسی اقتصاد کشاورزی پس از پایان تحصیلات و دوره آموزشی خود، می توانند در زمینه های مختلف تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی و مواد خام مورد نیاز سایر بخشها مسؤولیتهایی را بپذیرند که برخی از موارد مهم این مسؤولیتها به شرح زیر است:.
 1- تهیه و تدوین طرحهای کشاورزی و ارزیابی اقتصادی آنها.
2- توجیه یک طرح کشاورزی از نظر اقتصادی و یا مقایسه چند طرح.
3- بررسی و مطالعه اقتصادی طرحهای عظیم مرتبط با بخش کشاورزی مانند سدها، سردخانه ها و.....
4- تهیه الگوی کشت و یا تولیدی برای واحدهای کوچک و بزرگ کشاورزی از ابعاد اقتصادی.
5- بررسی هزینه ها و درآمدهای تولیدات کشاورزی.
6- مدل سازی ریاضی برای تعیین ضرایب فنی عوامل تولید، میزان کارایی آنها و یا تخصیص زمینه منابع تولید.
7- بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی در داخل و خارج از کشور.
8- همکاری با مهندسان مشاور طرحهای کشاورزی منطقه ای و یا ملی در ارتباط با توجیه اقتصادی آنها.
9- ارائه طرحهای تحقیقاتی در ارتباط با مسائل مختلف اقتصاد کشاورزی.
10- آموزش نظریه های علمی اقتصاد کشاورزی.
 
دانشگاه تربت حیدریه در رشته مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی، مقطع کارشناسی از مهر ماه سال 1391 و رشته اقتصاد کشاورزی در مقطع کارشناسی ارشد از مهر ماه 1392 دانشجو می پذیرد.
 
دروس رشته و گرایشها


پیوست1

مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی اقتصاد کشاورزی

پیوست2

مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

پیوست3

چارت هشت ترمی دروس دوره کارشناسی مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی

پیوست4

چارت ترمی دروس دوره کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/26
تعداد بازدید:
22304
Powered by DorsaPortal