۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد
Wednesday, July 24, 2024
سال جهش تولید با مشارکت مردم
جستجو
اعضای هیأت علمی گروه
اساتید به ترتیب حروف الفبا
 
 
 
دکتر احمد احمدیان
 
مرتبه: استادیار رشته تحصیلی: دکتری اکولوژی گیاهان دارویی
دانشگاه تربت حیدریه ساختمان آموزشی طبقه دوم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اتاق 205
تلفن: 51240000-051 داخلی 180 ایمیل: a.ahmadian@torbath.ac.ir
 
 
دکتر حسین صحابی
مرتبه: استادیار رشته تحصیلی: دکتری زراعت
دانشگاه تربت حیدریه ساختمان آموزشی طبقه دوم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
تلفن: 51240000-051 داخلی 159 ایمیل: h.sahabi@torbath.ac
.
 
دکتر سید مسعود ضیائی
مرتبه: استادیار           رشته تحصیلی: دکتری تخصصی زراعت، فیزیولوژی گیاهان زراعی
آدرس: دانشگاه تربت حیدریه ساختمان آموزشی طبقه اول دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اتاق 1115
تلفن: 51240000-051 داخلی 181 ایمیل: ziaeimasoud@yahoo.com
ir
 
دکتر مسعود علی پناه
مرتبه: دانشیار رشته تحصیلی: دکتر ژنتیک و اصلاح دام
دانشگاه تربت حیدریه ساختمان آموزشی طبقه اول دانشکده فنی و مهندسی
تلفن: 51240000-051 داخلی 120 ایمیل: m.alipanah@torbath.ac.ir
 
 
دکتر حامد کاوه
مرتبه: استادیار رشته تحصیلی: دکتری علوم باغبانی
دانشگاه تربت حیدریه ساختمان آموزشی طبقه دوم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
تلفن: 51240000-051 داخلی 191 ایمیل: h.kaveh@torbath.ac.ir
 
 
دکتر حسن فیضی
مرتبه: دانشیار رشته تحصیلی: دکتری زراعت
دانشگاه تربت حیدریه ساختمان آموزشی طبقه دوم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
تلفن: 51240000-051 داخلی 192 ایمیل: h.feizi@torbath.ac.ir
 
 
دکتر روح اله مرادی
مرتبه: دانشیار           رشته تحصیلی: دکتری تخصصی اکولوژی گیاهان زراعی، مدل سازی
آدرس: دانشگاه تربت حیدریه ساختمان آموزشی طبقه اول دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اتاق 1115
تلفن: 51240000-051 داخلی 181 ایمیل: roholla18@gmail.com
 
 
دکتر محبوبه ناصری
مرتبه: استادیار رشته تحصیلی: دکتری علوم باغبانی
دانشگاه تربت حیدریه ساختمان آموزشی طبقه دوم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اتاق 203
تلفن: 51240000-051 داخلی 212 ایمیل: m.naseri@torbath.ac.ir
 
 
دکتر ایمان یوسفی جوان
مرتبه: استادیار رشته تحصیلی: دکتری بیوتکنولوژی
دانشگاه تربت حیدریه ساختمان آموزشی طبقه دوم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
تلفن: 51240000-051 داخلی 177 ایمیل: i.javan@torbath.ac.ir
تاریخ به روز رسانی:
1402/02/12
تعداد بازدید:
1084
Powered by DorsaPortal