۱۴۰۲ شنبه ۵ اسفند
Saturday, February 24, 2024
سال ۱۴۰۲ مهار تورم و رشد تولید
جستجو
مشخصات اعضای هیئت علمی

دکتر آرش دلداری

عضو هیئت علمی گروه برق و کامپیوتر

دفتر: ساختمان آموزشی طبقه دوم                                            

شماره تماس: 51240000-051 (داخلی 164)

پست الکترونیک: adeldari@torbath.ac.ir

صفحه شخصی

  
 

دکتر علیرضا صالحان

عضو هیئت علمی گروه برق و کامپیوتر

شماره تماس: 51240000-051 (داخلی 165)

دفتر: ساختمان آموزشی طبقه دوم

پست الکترونیک: salehan@gmail.com

صفحه شخصی

 

دکتر سید محمد جواد عسگری طباطبائی

عضو هیئت علمی گروه برق و کامپیوتر

دفتر: ساختمان آموزشی طبقه اول

شماره تماس: 51240000-051 (داخلی 127)

پست الکترونیک: s.m.j.asgaritabatabaee@torbath.ac.ir

صفحه شخصی

دکتر احسان عظیمی راد

عضو هیئت علمی گروه برق و کامپیوتر

دفتر: ساختمان آموزشی طبقه اول

شماره تماس: 51240000-051 (داخلی 205)

پست الکترونیک: e.azimi@torbath.ac.ir

صفحه شخصی

 

دکتر مهدی علی اکبری

عضو هیئت علمی گروه برق و کامپیوتر

دفتر: ساختمان آموزشی طبقه اول

شماره تماس: 51240000-051 (داخلی 148)

پست الکترونیک: mahdialiakbari@torbath.ac.ir

صفحه شخصی

 

دکتر علی ماروسی

عضو هیئت علمی گروه برق و کامپیوتر

دفتر: ساختمان آموزشی طبقه اول

شماره تماس: 51240000-051 (داخلی 150)

پست الکترونیک: ali.maroosi@torbath.ac.ir

صفحه شخصی

                                            دکتر مهدی محمدزاده کاریزکی

عضو هیئت علمی گروه برق و کامپیوتر

شماره تماس: 51240000-051 (داخلی 179)دفتر: ساختمان آموزشی طبقه اول

پست الکترونیک: m.mohammadzadeh@torbath.ac.ir

صفحه شخصی

 

                                             دکتر سید رضا موحد قدسی نیا

عضو هیئت علمی گروه برق و کامپیوتر

دفتر: ساختمان آموزشی طبقه اول

شماره تماس: 51240000-051 (داخلی 204)

پست الکترونیک: sr.movahhed@torbath.ac.ir

صفحه شخصی

 

  دکتر مهرناز مودی

عضو هیئت علمی گروه برق و کامپیوتر

دفتر: ساختمان آموزشی طبقه دوم

شماره تماس: 51240000-051 (داخلی 196)

پست الکترونیک: mmoudi@torbath.ac.ir

صفحه شخصی

 

 مهندس سید احسان یثربی نایینی

عضو هیئت علمی گروه برق و کامپیوتر

دفتر: ساختمان آموزشی طبقه اول

شماره تماس: 51240000-051 (داخلی 181)

تاریخ به روز رسانی:
1400/02/17
تعداد بازدید:
2885
Powered by DorsaPortal