۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر
Friday, September 30, 2022
سال 1401 تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
جستجو
حذف زیستی مواد فنولیک ازگلبرگ زعفران
حذف زیستی مواد فنولیک ازگلبرگ زعفران
شماره اظهارنامه :389060517
شماره ثبت :67033
تاریخ ثبت اظهارنامه :1389/06/17
نام مالک/مالکین :امیر ابوالحسنی و دانشگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر و بهرام ناصر نژاد و سیدمحمد حیدریان
نام مخترع/مخترعین :امیر ابوالحسنی و سیدمحمد حیدریان و بهرام ناصر نژاد
طبقه بندی بین المللی : 
وضعیت اعتباراعتبار ندارد
 
نویسنده:
تعداد بازدید:
240
تاریخ:
1399/10/09
Powered by DorsaPortal