۱۴۰۲ شنبه ۵ اسفند
Saturday, February 24, 2024
سال 1402 مهار تورم و رشد تولید
جستجو
شورای پژوهشکده
  • اعضای حقوقی
 
رئیس دانشگاه تربت حیدریه
نام و نام خانوادگی: دکتر عباس خاشعی سیوکی
سمت: عضو حقوقی
مدرک تحصیلی: دکتری علوم و مهندسی آب
شماره تماس: 51240-051 داخلی 104
پست الکترونیک:
 

 
رئیس پژوهشکده زعفران
نام و نام خانوادگی: دکتر روح اله مرادی
سمت: عضو حقوقی
مدرک تحصیلی: دکتری زراعت
شماره تماس: 51240-051 داخلی 181
ایمیل  Roholla18@gmail.com
 


معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
نام و نام خانوادگی: دکتر علی کوچی
سمت: عضو حقوقی
مدرک تحصیلی: دکتری مکانیک
شماره تماس: 51240-051 داخلی 115
ایمیل 
 


رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
نام و نام خانوادگی: دکتر مریم آذرخشی
سمت: عضو حقوقی
مدرک تحصیلی: دکتری منابع طبیعی
شماره تماس: 51240-051 داخلی 187
ایمیل: 
 
  
رئیس دانشکده فنی و مهندسی
نام و نام خانوادگی: دکتر محمدرضا قریب
سمت: عضو حقوقی
مدرک تحصیلی: دکتری مکانیک
شماره تماس: 51240-051 داخلی 136
ایمیل: m.gharib@torbath.ac.ir
 
  
  

 
  • اعضای حقیقی
 
نام و نام خانوادگی : دکتر حسن فیضی
سمت: عضو حقیقی
مدرک تحصیلی: دکتری زراعت
شماره تماس: 51240-051 داخلی 192
ایمیل: h.feizi@torbath.ac.ir
 
  
نام و نام خانوادگی: دکتر مرتضی یعقوبی
سمت: عضو حقیقی
مدرک تحصیلی: دکتری اقتصاد کشاورزی
شماره تماس: 51240-051 داخلی 171
ایمیل: morteza.yaghoobi@gmail.com
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/05/25
تعداد بازدید:
1112
Powered by DorsaPortal