۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد
Wednesday, July 24, 2024
سال جهش تولید با مشارکت مردم
جستجو
آزمایشگاه آب، خاک و گیاه
 
 
آزمایش روتین خاکهزینه (ریال)
هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک541.000
واکنش خاک (PH)-
هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک توام607.500
اندازه گیری درصد شن خاک به روش هیدرومتری-
اندازه گیری درصد سیلت خاک به روش هیدرومتری-
اندازه گیری درصد رس خاک به روش هیدرومتری-
محاسبه بافت خاک به روش هیدرومتری689.000
درصد کربنات کلسیم (آهک) به روش تیتراسیون406.000
درصد کربن آلی خاک به روش والکلی و بلاک551.000
درصد رطوبت اشباع خاک به روش وزنی298.000
میزان پتاسیم قابل جذب خاک به روش استات آمونیوم با دستگاه فلیم فتومتر اتومات1.140.000
میزان فسفر قابل جذب به روش اولسن با دستگاه اسپکتروفتومتر اتومات877.500
درصد نیتروژن کل خاک به روش کجلدال با دستگاه کجلدال اتومات911.250
مجموع5.500.000
عناصر میکرو خاکهزینه (ریال)
آهن-
روی-
مس-
منگنز-
 مجموع5.500.000
آزمایش SAR خاکهزینه (ریال)
اندازه گیری سدیم عصاره اشباع خاک با دستگاه فلیم فتومتر 
اندازه گیری کلسیم و منیزیم عصاره اشباع خاک به روش تیتراسیون-
محاسبه SAR خاک2.000.000
آزمایش آبهزینه (ریال)
هدایت الکتریکی (شوری)-
واکنش آب (PH)-
اندازه گیری میزان پتاسیم برگ با دستگاه فلیم فتومتر اتومات-
اندازه گیری میزان کلسیم برگ به روش تیتراسیون-
اندازه گیری میزان سدیم برگ با دستگاه فلیم فتومتر اتومات-
اندازه گیری میزان منیزیم برگ به روش تیتراسیون-
اندازه گیری میزان آهن برگ با دستگاه جذب اتمی پرکین المر آمریکا-
اندازه گیری میزان روی برگ با دستگاه جذب اتمی پرکین المر آمریکا-
اندازه گیری میزان مس برگ با دستگاه جذب اتمی پرکین المر آمریکا-
اندازه گیری میزان منگنز برگ با دستگاه جذب اتمی پرکین المر آمریکا-
اندازه گیری میزان کلر برگ
-
اندازه گیری میزان بور برگ-
مجموع12.500.000
آزمایشات تکمیلی خاک درصورت درخواستهزینه (ریال)
بی کربنات محلول (عصاره اشباع خاک)611/888
سولفات محلول (عصاره اشباع خاک)877/000
کلر محلول (عصاره اشباع خاک)601/000
 بر قابل جذب1.568.000
بر محلول1.208.000
اندازه گیری میزان گچ به روش استن1.081.000
کربنات محلول (عصاره اشباع خاک)614.000
تاریخ به روز رسانی:
1403/03/12
تعداد بازدید:
2535
Powered by DorsaPortal