۱۴۰۳ سه شنبه ۵ تير
Tuesday, June 25, 2024
سال جهش تولید با مشارکت مردم
جستجو
خاتمه یافته
فراهمی عناصر غذایی و رشد بنه های زعفران تحت تاثیر کمپوست بقایای پسته و کود مرغی تجاری
خصوصیات بیولوژیکی و تنوع ژنتیکی ویروس پنهان زعفرانSLV
ارزیابی میزان سطح غلظت عناصر کمیاب موجود در مزرعه و محصول زعفران و محاسبه میزان انتقال آنها از خاک به گیاه در منطقه تربت حیدریه
امکان سنجی افزایش وزن بنة زعفران از طریق مدیریت تلفیقی و زمانبندی شده نهاده های زراعی
تاثیر تنش شوری و منابع مختلف کود بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه زعفران
تعیین سطح زیرکشت فعلی محصول زعفران و بررسی روند تغییرات آن طی دهه گذشته 
استفاده از تصاویر ماهواره ای ل ن دس ت در قطب تولید زعفران دنیا شهرستان تربت حیدریه
بررسی تراکم جمعیت اسپوری وشناسایی قارچهای میکورویز آربسکولار همراه با زعفران در مزارع استان خراسان رضوی و خراسان جنوبی
اختلاط علف کشها با کود در زراعت زعفران
تاثیر عصاره های آبی و اتانولی گلبرگ زعفران بر شاخص های رشد و ایمنی ذاتی ماهی قزل آلای رنگین کمان
ارزیابی کیفیت میکروبیولوژی زعفران کشور های اصلی تولید کننده زعفران
تاریخ به روز رسانی:
1399/05/22
تعداد بازدید:
1428
Powered by DorsaPortal