۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد
Wednesday, July 24, 2024
سال جهش تولید با مشارکت مردم
جستجو
در دست اجرا
تاثیر استفاده از بیوچار و سطوح آبی مختلف در عملکرد اجزای زعفران
طراحی و ساخت نمونه آنالیزور گاز مختص گیاه زعفران
بررسی تاثیر باکتری تیوباسیلوس و گوگرد بر خصوصیات خاک، رشد و نمو و صفات رویشی زایشی و عملکرد گیاه دارویی زعفران
اثر کود زیستی و نانو ذرات آن بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران در شرایط شوری آب آبیاری
فراهمی عناصر غذایی و رشد بنه های زعفران تحت تاثیر کمپوست بقایای پسته و کود مرغی تجاری
ارزیابی اثر روش‌های مختلف خشک¬کردن کلاله زعفران بر خصوصیات شیمیایی و بیوشیمیایی بر اساس مدلسازی ریاضی
بررسی تاثیر شرایط اقلیمی بر خصوصیات فیتوشیمیایی و اجزای کلاله زعفران به روش HPLC
احداث کلکسیون تودههای بومی و بین المللی زعفران
طراحی و ساخت دستگاه تفکیک کننده گل زعفران (فاز اول)
امکانسنجی کشت زعفران با آب لبشور با مدیریت آبیاری
اثر هورمونها و برخی عناصر مغذی بر تولید پداژگ زعفران
تاثیر کاشت ارگانیک زعفران بر میزان ثبات کیفیت کلاله تحت تاثیر دمای خشک کردن و مدت زمان انبارداری
اثر غلظتهای مختلف عصاره ارگانیک و غیرارگانیک گلبرگ زعفران بر شمارش کلی میکروارگانیزمها و و کلیفرمها در شیر پاستوریزه
مقایسه کمیت و کیفیت زعفران تولید شده در مزرعه با محیط کنترل شده و ارزیابی تغییرات کیفی کلاله در پاسخ به زمان برداشت گل
شناسایی عوامل محدود کننده و بررسی پایداری اراضی تحت کشت زعفران در منطقه بجستان خراسان رضوی
تاثیر کود دامی در ابعاد نانو بر کاهش اثر شوری در عملکرد زعفران
مکانیابی محل کشت و مدلسازی پراکنش زعفران به عنوان محصولی استارتژیک بر اساس پارامترهای محیطی؛ مطالعه موردی: شهرستانهای کاشان، نطنز و اردستان
سنتز نانوذرات فلزی با استفاده از ترکیبات استخراج شده از گلبرگ زعفران و کاربرد آن در حذف آلودگیهای آب
خالص سازی آنتوسیانین ها از ضایعات گل زعفران توسط جاذب
عامل ایجاد کننده آللوپاتی زعفران در خاک اراضی که قبلا یکبار زعفران کشت شده است
کاربرد کود دامی در اندازه نانو در مقایسه با کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی زعفران و خصوصیات خاک
مطالعه تاثیر پلاسمای سرد بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران در دوره پس از برداشت
امکانسنجی برخی بیماریهای گیاهی زعفران به کمک تصویربرداری هوایی
روند توسعه اراضی تحت کشت زعفران در تربت حیدریه با روش¬های زمان-مکان و سنجش از دور
تحلیل موانع ارتقای ظرفیت‌های تولید و زنجیره عرضه زعفران در نواحی منتخب استان خراسان رضوی
تولید تخم مرغ حاوی ترکیبات زعفران و اثرات محافظتی آن بر رشد سلول های سرطانی
پردازش تصویر گل زعفران جهت تعیین محل برش برای agbotها
تجزیه و تحلیل اقتصادی محدودیت¬های تولید زعفران در شهرستان قائن
بررسی بیماری های زعفران در مزارع خراسان رضوی
بررسی پاسخ پروتئینی زعفران تحت تنش خشکی به روش تجزیه پروتئومیکس
بررسی کارایی ترکیبات احیا کننده های بیولوژیکی زعفران بر سنتر کوانتوم دات ها و مقایسه اثربخشی آنها بر نشان دار کردن و فرآیند رشد و تکثیر سلول های سرطانی
طراحی و ساخت نانو زیست حسگر مبتنی بر اپتامر برای تشخیص آلودگی پاتوژنی آفلاتوکسین در زعفران
بررسی روابط کمی بین عملکرد، شیوع آفات و مدیریت آبیاری تابستانه در زعفران
بررسی کشت و تولید زعفران در محیط های اقلیمی مختلف تحت شرایط پیش تیمار با باکتری محرک رشد و آبیاری با پساب شهری
بررسی کاربردهای عصاره پداژه و گلبرگ زعفران در پاجوش و بیماری های پس از برداشت انبار
بررسی پتانسیل پراکنش زعفران در شرایط موجود و تغییر اقلیم
تاریخ به روز رسانی:
1399/05/22
تعداد بازدید:
1643
Powered by DorsaPortal