۱۴۰۲ شنبه ۱۱ آذر
Saturday, December 2, 2023
سال 1402 مهار تورم و رشد تولید
جستجو
مصوبات شورای پژوهشکده در سال 1402
صورتجلسه شورای پژوهشکده مورخ 9 آبان 1402
1- با ارسال پیشنهاده دکتر حسن ملوندی با عنوان "ارزیابی ریسک اکولوژیکی و مخاطرات بالقوه سلامتی فلزات بالقوه سمی (‏PTMs‏) در زعفران و ‏خاک کشاورزی" به داوری موافقت شد.
2- با ارسال پیشنهاده خانم مهندس فاطمه پورصالحی با عنوان "تعیین مناطق مستعد کشت زعفران تحت شرایط تغییر اقلیم با استفاده از مدل اقلیمی ‏CMIP6‎" به داوری موافقت شد.
3- با ارسال پیشنهاده دکتر سمیه رستگار با عنوان "ارزیابی تاثیر پوشش خوراکی چیا غنی شده با عصاره کورم زعفران در حفظ کیفیت پس از ‏برداشت میوه گواوا" به داوری موافقت شد.
4- با ارسال پیشنهاده دکتر طیبه شاهی با عنوان "تولید نسل جدید مکمل سین بیوتیک حاوی عصاره ریزپوشانی شده زعفران و بررسی خواص و کارایی آن در مدل حیوانی ‏یبوست" به داوری موافقت شد.
5- با اجرای طرح پژوهشی خانم دکتر طیبه باقری لطف آباد با عنوان"بررسی امکان تهیه پروتئین هیدرولیز شده (پپتون) از گلبرگهای گیاه زعفران (‏Crocus sativus ‎L.‎‏)" به مبلغ 120.000.000 ریال موافقت شد. ضمنا همکاران این طرح خانم عاطفه پیرانی اسگوئی و خانم مهوش خدابنده شهرکی هستند.
6- با اجرای طرح پژوهشی دکتر علی سردار شهرکی با عنوان "تحلیل موانع ارتقای ظرفیت‌های تولید و زنجیره عرضه زعفران در شهرستان قائن" به مبلغ 120.000.000 ریال موافقت شد. ضمنا همکار این طرح خانم ندا علی احمدی است.
7- با اجرای طرح پژوهشی دکتر عباس خاشعی سیوکی با عنوان "تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی زعفران با روش لایسیمتری (مطالعه موردی : تربت ‏حیدریه)" به مبلغ 780.000.000 ریال موافقت شد. ضمنا همکار این طرح دکتر یحیی چوپان است.
8- با اجرای طرح پژوهشی دکتر محمدعلی نوروزیان با عنوان "تاثیر تغذیه گلبرگ زعفران بر فراسنجه های خونی، عملکرد، صفات لاشه، کیفیت گوشت و ‏قابلیت هضم مواد مغذی جیره بره پرواری زندی" موافقت نشد.
 
صورتجلسه شورای پژوهشکده زعفران مورخ 25 مهر 1402
1- با توجه به تایید ناظر، با اختتام طرح آقای دکتر احمد جعفرزاده با عنوان "ارزیابی عملکرد روش‌های ترکیبی در بهبود نتایج برآورد نیاز ‏آبی زعفران" موافقت شد. ضمنا مبلغ این طرح 250.000.000 ریال، و همکاران طرح دکتر عباس خاشعی سیوکی و دکتر علی شهیدی هستند.
2- با توجه به تایید ناظر، با اختتام طرح خانم دکتر فاطمه سوگندی با عنوان "ارائه یک مدل بهینه‌سازی چندهدفه جهت طراحی یک شبکه ‏زنجیره تأمین زعفران تحت عدم قطعیت" موافقت شد. ضمنا مبلغ این طرح 200.000.000 ریال، و همکار طرح خانم دکتر مهدیه شیری است.
3- با توجه به تایید ناظر، با اختتام طرح خانم دکتر فائزه زعفریان با عنوان "ارزیابی تولید زعفران (‏Crocus sativus L.‎‏) در عمق و فواصل مختلف ایجاد زهکش ‏در منطقه دشت ساری" موافقت شد. ضمنا مبلغ این طرح 184000000 ریال و همکاران طرح آقای مهندس عباس جلالی، آقای دکتر حامد کاوه و خانم مهندس فاطمه دلاورنیا هستند.
4- منوط به انجام اصلاحات (کاهش هزینه ها)،‌ با ارسال پیشنهاده طرح دکتر حسین حمامی با عنوان "ارزیابی پسماند آفت‌کش‌های مختلف در نمونه‌های کلاله زعفران ایرانی و انطباق نتایج حاصله با استانداردهای ملی و بین‌المللی" به داوری موافقت شد.
5- منوط به انجام اصلاحات (تکمیل روش تحقیق و افزایش زمان اجرای طرح)،‌ با ارسال پیشنهاده طرح دکتر احمد رهبر با عنوان "ساخت جاذب ارزان قیمت از گلبرگهای گیاه زعفران به منظور تصفیه پساب" به داوری موافقت شد.
6- منوط به انجام اصلاحات (تکمیل پیشنهاده مطابق فرمت پژوهشکده)، با ارسال پیشنهاده رساله دکترای خانم مشیری نیا با عنوان "بررسی تاثیر کروکومین و زعفران بر پروفایل های قندی، لیپیدی، شاخصهای آنتروپومتریک و بیان ژن ادیپونکتین در زنان دیابتیک در ‏سن باروری" به داوری موافقت شد.
7- با تمدید مهلت اجرای طرح دکتر حسن فیضی با عنوان "بررسی تاثیر عناصر کم مصرف (آهن، روی، منگنز و مس) و اسید هیومیک بر میزان رشد و عملکرد زعفران" به مدت یکسال دیگر موافقت شد.
8- تبصره زیر ذیل ماده 6-13 آیین نامه پژوهشکده (مصوب 24 فروردین 1402) تصویب شد:
‏ماده 6-13- طرح‌های پژوهشی باید متفاوت از پایان‌نامه‌ها یا رساله‌های تحصیلات تکمیلی باشند مگر آن که قبل از تصویب موضوع پایان‌نامه یا ‏رساله، به عنوان طرح مشارکتی بین پژوهشکده زعفران و معاونت پژوهشی دانشگاه مربوطه تصویب شوند.‏
‏تبصره: در صورتی که موضوع پایان نامه به تصویب گروه آموزشی رسیده باشد، لازم است موافقت نامه معاون آموزشی دانشگاه مربوطه به همراه پیشنهاده حداقل دو ماه قبل از دفاع، در سامانه طرحها بارگذاری شود.
 
صورتجلسه شورای پژوهشکده زعفران مورخ 10 مهر 1402
1- با ارسال پیشنهاده دکتر محمد علی نوروزیان با عنوان "تاثیر تغذیه گلبرگ زعفران بر فراسنجه های خونی، عملکرد، صفات لاشه، کیفیت گوشت و قابلیت هضم مواد مغذی جیره بره پرواری زندی" به داوری موافقت شد.
2- با ارسال پیشنهاده دکتر علی سردارشهرکی با عنوان "تحلیل موانع ارتقای ظرفیت‌های تولید و زنجیره عرضه زعفران در شهرستان قائن" به داوری موافقت شد.
3- با ارسال پیشنهاده دکتر سعید طریقی با عنوان "جداسازی، شناسایی و بررسی خصوصیات باکتریهای اندوفیت زعفران با توان بیوکنترلی علیه باکتری عامل لکه برگی و پوسیدگی کورم‌ زعفران در ایران" به داوری موافقت شد.
4- با ارسال پیشنهاده دکتر فائزه قناتی با عنوان "تاثیر امواج فراصوت بر راندمان تولید و استخراج متابولیتهای ثانوی در گیاه زعفران" به داوری موافقت شد.
5- با اجرای طرح دکتر محمد کافی با عنوان "بررسی کاربرد بیوچار و آب فاضلاب تصفیه شده بر عملکرد کمی گل و خصوصیات کیفی زعفران (‏Crocus sativus L.‎‏) در حضور ‏انواع بیوچار به عنوان اصلاح‌‌کننده‌ خاک" به مبلغ ‎759.600.000‎ ریال موافقت شد. ضمنا همکاران این طرح دکتر زهرا کیامرثی و دکتر سید مسعود ضیائی هستند.
6- با اجرای طرح دکتر حسن مکاریان با عنوان "تاثیرمحلول پاشی با سرتونین و براسینواستروئید بر رشد، عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ‏زعفران‎(Crocus sativus L.) ‎‏ در شرایط تنش کم آبی" به مبلغ ‏671.500.000 ‏ریال موافقت شد. ضمنا همکاران این طرح دکتر امین ابراهیمی،‌ دکتر حسین صحابی و دکتر حسن فیضی هستند.
7- با اجرای طرح دکتر رضا وکیلی با عنوان "مهار آفلاتوکسین و اکراتوکسین در جیره جوجه های گوشتی با استفاده از عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران، دیواره سلولی ‏مخمر و بنتونیت به منظور ساخت توکسین بایندر چند جزیی" به مبلغ ‏880.000.000‏ ریال موافقت شد. ضمنا همکاران این طرح مهندس علی زنگنه، مهندس فائزه قراری و مهندس فاطمه مرتضوی هستند.
 
صورتجلسه شورای پژوهشکده زعفران مورخ 28 شهریور 1402
1- با ارسال پیشنهاده دکتر مجید عزیزی با عنوان "ساخت و ارزیابی علف کش طبیعی با فناوری نانو جهت کنترل برخی از علفهای هرز مزارع زعفران جهت استفاده در ‏سیستم کشت ارگانیک" به داوری موافقت شد.
2- با ارسال پیشنهاده دکتر سرور خرمدل با عنوان "پیش‌بینی اثر تغییر اقلیم بر تقاضای آب زعفران در شمال‌شرق ایران" به داوری موافقت شد.
3- با ارسال پیشنهاده دکتر طیبه باقری لطف آباد با عنوان "بررسی امکان تهیه پروتئین هیدرولیز شده (پپتون) از بنه گیاه زعفران (‏Crocus sativus‏)" ‏به داوری موافقت شد.
4- با اختتام طرح دکتر اعظم رضایی با عنوان "بررسی آثار تغییرات اقلیم بر رانت زمین‌های کشاورزی زعفران ‏در استان خراسان رضوی" به مبلغ 80.000.000 ریال موافقت شد. ضمنا همکار این طرح دکتر مرتضی یعقوبی است.
5- در خصوص طرح دکتر محمد کافی با عنوان "تاثیر آبیاری با آب غیرمتعارف بر عملکرد کمی گل و خصوصیات کیفی زعفران (‏Crocus sativus L.‎‏) در حضور ‏انواع بیوچار به عنوان اصلاح‌‌کننده‌ خاک"‌ مقرر شد پس از انجام اصلاحات پیشنهاده مجددا در شورا مطرح گردد.
6- در خصوص طرح دکتر منیرا معلم بنهنگی با عنوان "تاثیر تاریخ کاشت و آبیاری تابستانه بر عملکرد گل، بنه و خصوصیات کیفی زعفران و بهینه سازی شرایط استخراج برخی از متابولیتهای ثانویه زعفران با کمک امواج اولتراسونیک" مقرر شد پس از انجام اصلاحات پیشنهاده مجددا در شورا مطرح گردد.
7- در خصوص طرح دکتر مکاریان با عنوان "تاثیرمحلول پاشی سروتونین و براسینواستروئید بر رشد، عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی زعفران(Crocus sativus L.) در شرایط تنش خشکی" مقرر شد پس از انجام اصلاحات پیشنهاده مجددا در شورا مطرح گردد.
8- در خصوص طرح دکتر رضا وکیلی با عنوان "مهار آفلاتوکسین و اکراتوکسین در جیره جوجه های گوشتی با استفاده از عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران ، دیواره سلولی ‏مخمر و بنتونیت به منظور ساخت توکسین بایندر چند جزیی" مقرر شد پس از انجام اصلاحات پیشنهاده مجددا در شورا مطرح گردد.
9- با اجرای طرح دکتر فاطمه سوگندی با عنوان "کنترل کیفیت و بررسی شاخص توانایی فرایند تولید زعفران (مطالعه موردی)‏" به مبلغ 120.000.000‏ ریال موافقت شد. ضمنا این طرح همکار ندارد.
10- با اجرای طرح دکتر محسن کاظمی با عنوان "بررسی پتانسیل تغذیه‌ای ضایعات گل زعفران جمع‌آوری شده از شهرستان‌های مختلف استان ‏خراسان رضوی برای دام" به مبلغ ‏190.500.000‏ ریال موافقت شد. ضمنا این طرح همکار ندارد.
 
صورتجلسه شورای پژوهشکده مورخ 24 مرداد 1402
1- با توجه به تایید ناظر، با اختتام طرح دکتر مصطفی مردانی با عنوان "ارزیابی کارایی زیست محیطی- اقتصادی تولیدکنندگان زعفران با استفاده از مدل ‏DEA-MBP‏ (مطالعه ‏موردی: شهرستان قائن)‏" موافقت شد. ضمنا همکاران این طرح خانم دکتر فاطمه رستگاری پور، فاطمه یاوری و الهه آهنی هستند و مبلغ طرح 120.000.000 ریال است.
2- با توجه به تایید ناظر، با اختتام طرح دکتر مجید عزیزی با عنوان"مطالعه تاثیر پلاسمای سرد بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران در دوره پس از برداشت" موافقت شد. ضمنا همکاران این طرح مهسا خدابنده،‌ بابک شکری،‌ معصومه بحرینی، حسن رضادوست، و محمد صالحی هستند و مبلغ این طرح 360.000.000 ریال است.
3- با اجرای طرح دکتر احمد جعفرزاده با عنوان "افزایش دقت مدل‌سازی نیاز آبی زعفران با استفاده از یک رویکرد جدید در مدل‌سازی گروهی بیزی" به مبلغ 300.000.000 ریال موافقت شد. ضمنا همکاران این طرح عباس خاشعی سیوکی، محسن پوررضا بیلندی و علی شهیدی هستند.
4- با اجرای طرح دکتر امیر قاضی لو با عنوان "ارزیابی کارایی نمک دریا به‌عنوان رطوبت‌گیر در محصول زعفران" به مبلغ 366.034.000 ریال موافقت شد. ضمنا همکاران این طرح کمال الدین کر، حمید ارشادی فر و محمد آفرین هستند.
5- با اجرای طرح دکتر ایمان ذباح با عنوان "ارزیابی فازی ویژگی های زعفران با استفاده از تکنیک های مبتنی بر هوش مصنوعی" به مبلغ 120.000.000 ریال موافقت شد. ضمنا همکاران این طرح بهناز بهزادیان، رویا رضایی و زهرا حیدریان ‏داروقه امنیه هستند.
6- با اجرای طرح دکتر رضا وکیلی با عنوان "تاثیرعصاره گلبرگ زعفران و بیوچار بر عملکرد، مورفولوژی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش در بلدرچین ژاپنی" به مبلغ ‏361.750.000‏ ریال موافقت شد. ضمنا این طرح همکار ندارد.
7- با درخواست دکتر فاطمه سوگندی در خصوص تغییر تعهد طرح "ارائه یک مدل بهینه‌سازی چندهدفه جهت طراحی یک شبکه زنجیره تأمین زعفران تحت عدم قطعیت" موافقت نشد.
8- پیرو درخواست مهندس محمدشاهین دانشمندی،‌ همکاران طرح "کاربرد زیرسطحی عوامل بیولوژیک و تلفیق آن با مکملهای رشدی برنامه ریزی شده بر عملکرد محصول زعفران در زمینهای کم بهره"،‌ عبدالمجید مهدوی دامغانی، ملیکا عنبری یزدی و سیدمحمد سیدی، و همکاران طرح "ارزیابی اثر روشهای مختلف خشک کردن کلاله زعفران بر خصوصیات شیمیایی و بیوشیمیایی بر اساس مدلسازی ریاضی"، عاطفه صبوری،‌ سوگند کاخکی و ساناز امامی هستند.
9- با درخواست تمدید طرح دکتر سمیه شیرزادی لسکوکلایه با عنوان "بررسی فنی و اقتصادی تولید زعفران در شرایط کنترل شده در استان مازندران،‌ به مدت یکسال دیگر موافقت شد.
10- پیرو درخواست سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در خصوص امکان استفاده از پتانسیل این مرکز جهت "شناسایی و حفظ گونه های گیاهی (سیستماتیک، مولکولی و فیتوشیمیایی)، ایجاد شناسنامه های ژنتیکی دقیق و جامع، شناسایی میکروارگانیسم های مفید همزیست و یا بیماریزا، معرفی راهکارهایی بیوکنترل بیماری ها مبتنی بر توان زیستی میکروارگانیسم ها، استخراج مواد موثره گیاهی و تدوین روشهای اجرایی استاندارد" مقرر گردید تفاهم نامه ای بین پژوهشکده و مرکز منعقد گردد.
11- با ارسال پیشنهاده دکتر امین عباسی با عنوان "تاثیر تغییرات اقلیمی پیش رو بر روی کمیت و کیفیت عملکرد زعفران" به داوری موافقت شد.
12- با ارسال پیشنهاده دکتر ایمان ذباح با عنوان "پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت زاوه تربت حیدریه با استفاده از روش های ‏مبتنی بر هوش مصنوعی به منظور تعیین سطح زیر کشت زعفران" به داوری موافقت نشد.
13- در خصوص پیشنهاده دکتر جلال سمیعا با عنوان "طراحی سامانه جامع اطلاعات مکانی تحت وب زعفران کاران کشور"‌ (در راستای اولویتهای کلان پژوهشی پژوهشکده)‌ مقرر شد جهت پاسخگویی با سوالات موضوع پیشنهاده در یک جلسه جداگانه توسط ایشان ارائه گردد.
14- با ارسال پیشنهاده دکتر سعید طریقی با عنوان "تعیین پراکنش و تنوع ژنوتیپی- فنوتیپی باکتری عامل لکه برگی و پوسیدگی کورم‌ زعفران در ‏ایران" به داوری موافقت شد.
15- با ارسال پیشنهاده دکتر طیبه باقری لطف آباد با عنوان "بررسی امکان تهیه پروتئین هیدرولیز شده (پپتون) از گلبرگهای گیاه زعفران (‏Crocus sativus‏)" به داوری موافقت شد.
16- در خصوص پیشنهاده خانم سپیده میرزائی راد با عنوان "تاثیر امواج فراصوت بر راندمان تولید و استخراج متابولیت های ثانوی در گیاه زعفران" (موضوع پایان نامه با راهنمایی دکتر فائزه قناتی)، مقرر شد پس از اصلاح، مجددا در شورا مطرح گردد.
17- با ارسال پیشنهاده دکتر نبی شریعتی فر "استخراج و شناسایی رنگ تارترازین از زعفران با استفاده از یک چارچوب آلی فلزی حاوی آهن تک اتمی بر پایه ‏نانو الیاف کربن" به داوری موافقت شد.
18- با ارسال پیشنهاده دکتر محسن کاظمی با عنوان "بررسی پتانسیل تغذیه‌ای ضایعات گل زعفران جمع‌آوری شده از شهرستان‌های مختلف استان خراسان رضوی برای ‏دام" ‏به داوری موافقت شد.
19- مقرر شد پس از اصلاح جدول هزینه ها، پیشنهاده دکتر محمد کافی با عنوان "تاثیر باکتری‌های حل‌‌‌کننده فسفات و باکتری‌های تثبیت‌‌کننده نیتروژن بر ویژگی‌های رشدی و کیفیت زعفران ‏‏(‏Crocus sativus L.‎‏) در خاک غیر آلوده و خاک‌‌ آلوده" به داوری ارسال شود.
20- مقرر شد پس از اصلاح هزینه ها، پیشنهاده دکتر محمد کافی با عنوان "تاثیر آبیاری با آب غیرمتعارف بر عملکرد کمی گل و خصوصیات کیفی زعفران (‏Crocus sativus L.‎‏) در حضور ‏اصلاح‌‌کننده‌های خاک" به داوری ارسال شود.
 
صورتجلسه شورای پژوهشکده زعفران مورخ 13 تیر 1402
1- با ارسال پیشنهاده آقای دکتر امیر قاضی لو با عنوان "ارزیابی کارایی نمک دریا به عنوان رطوبت گیر در محصول زعفران" به داوری موافقت شد.
2- در خصوص پیشنهاده آقای دکتر سید حبیب الله موسوی با عنوان "ارزیابی آثار تغییرات اقلیم بر بازار محصول زعفران و ارائه‌ی راهکارهای مدیریتی جهت سازگاری با این پدیده در کشور ایران"، مقرر شد قبل از ارسال به داوری، هزینه های تعریف شده در پیشنهاده توسط یک داور متخصص ارزیابی شود.
3- با بازدید حضوری اعضای شورای پژوهشکده،‌ راه اندازی آزمایشگاه آب،‌ خاک و گیاه پژوهشکده زعفران توسط دکتر حسن فیضی مورد تایید قرار گرفت.
4- با تمدید طرح دکتر مصطفی مردانی نجف آبادی با عنوان "ارزیابی کارایی زیستمحیطی- اقتصادی تولیدکنندگان زعفران با استفاده از مدل DEA-MBP (مطالعه موردی: شهرستان قائن)" به مدت شش ماه دیگر موافقت شد.
5- مقرر گردید در راستای حمایت از چاپ مقاله در نشریه زراعت و فناوری زعفران، ردیف ذیل به جدول 1 آیین‌نامه پژوهشکده (جدول تعهد چاپ مقاله)، اضافه شود.
ردیفمیزان اعتبارتعهد چاپ مقاله
3150میلیون ریالحداقل یک مقاله علمی پژوهشی در نشریه زراعت و فناوری زعفران دانشگاه تربت حیدریه

صورتجلسه شورای پژوهشکده زعفران مورخ سه شنبه 30 خرداد 1402

1- با ارسال به داوری پیشنهاده طرح دکتر علیجان سالاریان با عنوان "ایجاد مزرعه آموزشی-تحقیقاتی زعفران در مزارع شهرستان زاوه با رویکرد تولید ارگانیک" به داوری موافقت شد.
2- با ارسال به داوری پیشنهاده طرح دکتر اسماء خوبی با عنوان "سنتز سبز ترکیبات نانوساختار با استفاده از گیاه زعفران و کاربرد آن‎ها در ذخیره‎سازی الکتروشیمیایی هیدروژن" موافقت شد.
3- با ارسال به داوری پیشنهاده طرح دکتر مسعود گوهری منش با عنوان "شناسایی و ارزیابی عوامل پیش‌برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی در کسب و کارهای زعفران ‏در استان خراسان رضوی" موافقت شد.
4- با ارسال به داوری پیشنهاده طرح دکتر بهنام کامکار با عنوان "تعیین اثربخشی و دز بهینه دو علفکش‌ پس رویشی در مزارع زعفران" موافقت شد.
5- تصمیم گیری در خصوص اختتام طرح دکتر مجید عزیزی با عنوان "مطالعه تأثیر پلاسمای سرد بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران در دوره پس از برداشت" به جلسه آینده موکول شد.
6- با اجرای طرح پژوهشی دکتر محمد اقبالی با عنوان "بررسی تأثیر عصاره زعفران بر سطح هوشیاری، عملکرد شناختی و ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم در بیماران دچار آسیب تروماتیک مغزی: کارآزمایی بالینی، تصادفی شده شاهد دار دو سو کور" به مبلغ ‏ 332.500.000 ریال‏ موافقت شد. ضمنا همکاران این طرح دکتر رضا نگارنده، دکتر روجا رحیمی، دکتر مهدی شریف ‏الحسینی، آقای سید حمید حسینی و آقای حسین بختیاری ‏بایگی هستند.
7- پیرو درخواست دکتر الهام آذرپژوه مجری طرح "بررسی امکان تولید گل کامل زعفران خشک شده پرسی به روش رفرکتنس ویندو"، با خرید تجهیزات برای اجرای طرح ایشان موافقت شد. کل بودجه طرح مذکور 555,000,000 ریال میباشد.
8- پیرو درخواست دکتر سودابه عین افشار مجری طرح "تشـخیص تقلب در زعفران با اسـتفاده از پردازش تصویر"، با خرید تجهیزات برای اجرای طرح ایشان موافقت شد. کل بودجه طرح مذکور 650,000,000 ریال میباشد.
9- در خصوص درخواست دکتر جعفر مسافر مبنی بر انعقاد قرارداد حقیقی برای طرح "تهیه و ارزیابی برون تنی هیدورژل های کیتوزان حاوی کروسین به عنوان یک سامانه دارورسانی جهت درمان طیف وسیعی از بیماریها" مقرر گردید جلسه ای بین رئیس اداره حقوقی دانشگاه و مدیر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردد.
  
صورتجلسه شورای پژوهشکده زعفران مورخ سه شنبه 16 خرداد 1402
1- با ارسال پیشنهاده طرح دکتر طاهره شرقی با عنوان "تبیین عوامل موثر بر قصد کشاورزان برای تولید زعفران ارگانیک (مورد مطالعه: شهرستان مهریز استان یزد)" به داوری موافقت شد.
2- در خصوص درخواست دکتر علیجان سالاریان با موضوع آماده سازی مزرعه اهدایی آقای مهندس منوچهر مالکی برای کشت و کار زعفران ‏مقرر شد تجهیز این مزرعه آموزشی-تحقیقاتی در قالب یک پیشنهاده سفارشی تدوین شود.
3- با توجه به مستندات ارائه شده، با درخواست تمدید طرح پژوهشی دکتر مصطفی مردانی نجف آبادی با عنوان "ارزیابی کارایی زیست محیطی- اقتصادی تولیدکنندگان زعفران با استفاده از مدل DEA-MBP (مطالعه موردی: شهرستان قائن)" به مدت یکسال دیگر موافقت شد.
4- اولویتهای کلان پژوهشی پژوهشکده زعفران در سال 1402 به شرح زیر به تصویب رسید:
‏-‏ طراحی و ساخت اقتصادی دستگاه جداسازی اجزای گل
‏-‏ طراحی و ساخت اقتصادی دستگاه برداشت گل
‏-‏ کنترل و مدیریت علفهای هرز و آفات
‏-‏ ارائه راهکارهای ماندگاری و نگهداری گل تازه
‏-‏ کشت مجدد و آللوپاتی در مزارع زعفران
‏-‏ تولید فرآورده های غذایی از اجزای مختلف زعفران
‏-‏ تولید فرآورده های دارویی از اجزای مختلف زعفران
‏-‏ تولید فرآورده های بهداشتی از اجزای مختلف زعفران
‏-‏ استانداردسازی استخراج کروسین و سایر ترکیبات موثره زعفران
‏-‏ طراحی و ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی زعفران کاران کشور
‏-‏ طراحی و ساخت دستگاه درجه بندی ویژگی‌های فیزیکی و ظاهری زعفران
- مدیریت آب در مزارع زعفران
- ارائه راهکارهای افزایش بهره وری مصرف آب در زراعت زعفران
صورتجلسه فوق العاده شورای پژوهشکده مورخ 25 اردیبهشت 1402
1- با درخواست مجدد دکتر مهدی ابراهیمی در خصوص افزایش اعتبار طرح "ارزیابی اثر کودهای زیستی حاوی باکتری های تثبت کننده عناصر بر تولید زعفران در شرایط تنش خشکی" موافقت نشد.
2- با درخواست دکتر راضیه نیازمند در خصوص افزایش حق التحقیق طرح "بررسی امکان تولید فیلم بسته بندی فعال و زیست تخریب پذیر با استفاده از زائدات بنه زعفران و ذرت و کاربرد آن در افزایش ماندگاری پسته" موافقت نشد.
3- با اجرای طرح دکتر زهرا منتظر با عنوان "بررسی امکانپذیری تولید میکروبی بیوپلیمر پلی‌هیدروکسی‌آلکانوات‌ها (PHAs) از پیاز (بنه) زعفران (.Crocus sativus L)" به مبلغ 613,364,000 ریال موافقت شد. ضمنا این طرح همکار ندارد.
4- با اجرای طرح دکتر جعفر مسافر با عنوان "تهیه و ارزیابی برون تنی هیدورژل های کیتوزان حاوی کروسین به عنوان یک سامانه دارورسانی جهت درمان طیف وسیعی از بیماریها" به مبلغ 361,000,000 ریال موافقت شد. ضمنا همکاران این طرح دکتر وحید خلفی، دکتر محسن تفقدی، دکتر حسین کمالی، خانم سوگند کاخکی و آقای امیرمحمدعلی تبریزی هستند.
5- با اجرای طرح دکتر بهنام کامکار با عنوان "بسط یک مدل شبیه ساز رشد گیاهی و کاربرد سنجش از دور برای تحلیل جامع امکان افزایش تولید زعفران از طریق رفع خلا عملکرد در استان خراسان رضوی" به مبلغ 900,000,000 ریال موافقت شد. ضمنا همکاران این طرح دکتر علیرضا نه بندانی، دکتر پریسا علیزاده دهکردی، و دکتر سیدمجید عالی مقام هستند.
6- با اجرای طرح دکتر فریماه بهشتی با عنوان "بررسی اثر کروسین بر اختلالات حافظه ناشی از تجویز همزمان اتانل و نیکوتین در موش های صحرایی نر" به مبلغ 400,000,000 ریال موافقت شد. ضمنا همکاران این طرح خانم سمانه کاخکی و خانم سوگند کاخکی هستند.
7- با اجرای طرح دکتر سودابه عین افشار با عنوان "تشخیص تقلب در زعفران با استفاده از پردازش تصویر" به مبلغ 300,000,000 ریال موافقت شد. ضمنا همکاران این طرح دکتر محمدحسین سعیدی راد، دکتر عباس روحانی، خانم ریحانه پاکدل، دکتر نرگس قانعی، خانم وحیده شریف و خانم فرزانه شریف هستند.
8- با اجرای طرح دکتر الهام آذر پژوه با عنوان "بررسی امکان تولید گل کامل زعفران خشک شده پرسی به روش رفرکتنس ویندو" به مبلغ 300,000,000 ریال موافقت شد. ضمنا همکاران این طرح پروین شرایعی، سودابه عین افشار، محمدحسین سعیدی راد، وحیده شریف و فرزانه شریف هستند.
9- با ارسال به داوری پیشنهاده طرح دکتر رضا وکیلی با عنوان "تاثیرعصاره گلبرگ زعفران و بیوچار بر عملکرد، مورفولوژی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش در بلدرچین ژاپنی" موافقت شد.
10- با ارسال به داوری پیشنهاده طرح دکتر روح ا... مرادی با عنوان "تعیین حد بحرانی و بهینه مصرف عنصر فسفر برای کشت زعفران در اراضی پژوهشکده ‏زعفران" موافقت شد.
11- با ارسال به داوری پیشنهاده طرح دکتر یاسر شهبازی با عنوان "طراحی حسگر کالریمتریک pH بر پایه فیبرهای الکترواسپون صمغ زانتان-صمغ کتیرا حاوی نانوذرات لیگنین و عصاره گلبرگ زعفران برای کنترل تازگی میگو" موافقت شد.
12- با توجه به تایید ناظر، با اختتام طرح دکتر ام البنین بذرافشان با عنوان "بهینه سازی سطح کشت زعفران در استان خراسان با تاکید بر شاخص‌های مدیریت منابع آب" موافقت شد. ضمنا مبلغ این طرح 110,000,000 ریال و همکاران این طرح زهرا گرکانی نژاد مشیزی و هادی رمضانی اعتدالی هستند.
 

صورتجلسه شورای پژوهشکده زعفران مورخ پنج شنبه24 فروردین 1402

1- با افزایش مبلغ طرح دکتر گل اندام شریفی با عنوان "شناسایی و بررسی بیان برخی میکروآر ان ا های مرتبط با تنش شوری در زعفران مزروعی (.Crocus sativus L)" از 775,000,000  ریال به 860,000,000 ریال موافقت شد.
2- پیرو درخواست خانم دکتر اعظم ایوبی (عضو هیئت علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه شهید باهنر کرمان) در خصوص انتقالی از دانشگاه شهید باهنر کرمان به پژوهشکده زعفران، مقرر شد در صورت موافقت دانشگاه مبدا با درخواست ایشان، فراخوان اعلام شده دانشگاه تربت حیدریه برای جذب هیات علمی در رشته صنایع غذایی لغو گردد.
3- آیین نامه 1402 پژوهشکده زعفران تصویب گردید.
4- مقرر شد اولویتهای کلان پژوهشی پژوهشکده زعفران در سال 1402 مشخص و در سامانه ساتع و نان بارگذاری شوند.
5- مقرر شد امکان حمایت پژوهشکده از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا در قالب طرحهای اشتراکی به تمام دانشگاههای کشور اطلاع رسانی شود.
 
صورتجلسه شورای پژوهشکده زعفران مورخ سه شنبه 22 فروردین 1402
1- با توجه به مبلغ پیشنهاده و اولویتهای پژوهشکده، با ارسال پیشنهاده طرح آقای دکتر احسان عظیمی راد با عنوان "تحقیق و پژوهش در خصوص اثرات مخرب گازهای گلخانه ای در رشد و کیفیت گیاه زعفران از طریق بومی سازی تکنولوژی آنالیزور برخط گاز" به شکل فعلی به داوری موافقت نشد.
2- با ارسال پیشنهاده خانم دکتر فاطمه سوگندی با عنوان "کنترل کیفیت و بررسی شاخص توانایی فرایند تولید زعفران (مطالعه موردی)" به داوری موافقت شد.
3- با توجه به ارزیابی ناظر، با درخواست افزایش اعتبار طرح دکتر گل اندام شریفی با عنوان "شناسایی و بررسی بیان برخی میکروآر ان اهای مرتبط با تنش شوری در زعفران مزروعی (.Crocus sativus L)" منوط به افزایش تعهدات طرح موافقت گردید.
4- با درخواست دکتر حمیدرضا فلاحی در خصوص تحویل نمونه های جمع آوری شده طرح "مقایسه غلظت فلزات سنگین و آپوکارتنوئیدهای کلاله زعفران تولید شده در نظام‌های زراعی ارگانیک و غیرارگانیک" به آزمایشگاه بیرجند موافقت شد. همچنین مقرر گردید در راستای استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی، تفاهم نامه ای بین دانشگاه بیرجند و پژوهشکده زعفران منعقد گردد.
5- با خرید حق انشـعاب آب شهری برای پژوهشکده زعفران موافقت شد.
6- آقای دکتر حسن فیضی به عنوان مسئول راه اندازی آزمایشگاه آب،‌ خاک و گیاه پژوهشکده زعفران تعیین گردید.
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/09/07
تعداد بازدید:
513
Powered by DorsaPortal