۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر
Friday, September 30, 2022
سال 1401 تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
جستجو
زع‍ف‍ران‌: ف‍ن‍اوری‌ ت‍ول‍ی‍د و ف‍رآوری‌
‏سرشناسه:ک‍اف‍ی‌، م‍ح‍م‍د، - 1336
‏عنوان و نام پدیدآور:زع‍ف‍ران‌: ف‍ن‍اوری‌ ت‍ول‍ی‍د و ف‍رآوری‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ک‍اف‍ی‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ راش‍د م‍ح‍ص‍ل‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ک‍وچ‍ک‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ م‍لاف‍ی‍لاب‍ی‌؛ [ب‍ه‌س‍ف‍ارش‌] ق‍طب‌ ع‍ل‍م‍ی‌ زراع‍ت‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ش‍اورزی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
‏مشخصات نشر:م‍ش‍ه‍د: زب‍ان‌ و ادب‌، 1381.
‏مشخصات ظاهری:[279] ص‌.م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏فروست:(ق‍طب‌ ع‍ل‍م‍ی‌ زراع‍ت‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ش‍اورزی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د1)
‏شابک:‎964-94429-4-4‬12500ری‍ال‌ ؛ ‎964-94429-4-4‬12500ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی:ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت:پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Saffron production and processing‬.
‏یادداشت:ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع:زع‍ف‍ران‌
‏موضوع:زع‍ف‍ران‌ -- ک‍ش‍ت‌ و اص‍لاح‌
‏موضوع:زع‍ف‍ران‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا و آف‍ت‍ه‍ا
‏شناسه افزوده:راش‍د م‍ح‍ص‍ل‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، . - 1321
‏شناسه افزوده:ک‍وچ‍ک‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، . - 1326
‏شناسه افزوده:م‍لاف‍ی‍لاب‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، . - 1338
‏شناسه افزوده:دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د. دان‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ش‍اورزی‌. گ‍روه‌ زراع‍ت‌ و اص‍لاح‌ ن‍ب‍ات‍ات‌
‏رده بندی کنگره:SB317‭/ز7ک‌2
‏رده بندی دیویی:635/93424
‏شماره کتابشناسی ملی:‭م‌81-47433

 
نویسنده:
تعداد بازدید:
265
تاریخ:
1399/10/06
Powered by DorsaPortal