۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۳ مهر
Wednesday, October 5, 2022
سال 1401 تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
جستجو
زع‍ف‍ران‌ از دی‍رب‍از ت‍ا ام‍روز، دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ت‍ول‍ی‍د، ت‍ج‍ارت‌ و م‍ص‍رف‌
‏سرشناسه:اب‍ری‍ش‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
‏عنوان و نام پدیدآور:زع‍ف‍ران‌ از دی‍رب‍از ت‍ا ام‍روز، دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ت‍ول‍ی‍د، ت‍ج‍ارت‌ و م‍ص‍رف‌/ تالیف م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ اب‍ری‍ش‍م‍ی‌.
‏مشخصات نشر:ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫، 1383.‬
‏مشخصات ظاهری:س‍ی‌ و دو، 832 ص‌، [24] ص‌.ت‍ص‍وی‍ر (رن‍گ‍ی‌)
‏شابک:‏‫75000ری‍ال‌‬ ؛ ‏‫150000 ریال(چاپ دوم)‬
‏یادداشت:‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:...‎Mohammad Hassan Abrishami: saffron from yesterday till today‬.‬
‏یادداشت:چاپ دوم: 1389.
‏یادداشت:ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [803] - 832.
‏موضوع:زعفران -- ایران -- صنعت و تجارت
‏موضوع:زعفران -- ایران -- اصلاح نژاد
‏موضوع:زعفران -- مصارف درمانی
‏موضوع:زعفران
‏رده بندی کنگره:‏‫‬‭HD9166‭/ز7‮ال‍ف‌‬2 1383
‏رده بندی دیویی:‏‫‬‭338/76158438
‏شماره کتابشناسی ملی:‭م‌82-37041

 
نویسنده:
تعداد بازدید:
211
تاریخ:
1399/10/06
Powered by DorsaPortal