۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر
Friday, September 30, 2022
سال 1401 تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
جستجو
زع‍ف‍ران‌ ای‍ران‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ک‍ش‍اورزی‌
‏سرشناسه:اب‍ری‍ش‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
‏عنوان و نام پدیدآور:زع‍ف‍ران‌ ای‍ران‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ک‍ش‍اورزی‌/ م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ اب‍ری‍ش‍م‍ی‌؛ وی‍راس‍ت‍ه‌ م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر ی‍اح‍ق‍ی‌
‏مشخصات نشر:م‍ش‍ه‍د: آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌، 1376.
‏مشخصات ظاهری:چ‍ه‍ل‌ و ی‍ک‌، [850] ص‌.م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌
‏فروست:(م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌306)
‏شابک:‎964-434-006-X‬ب‍ه‍ا:27000ری‍ال‌ ؛ ‎964-434-006-X‬ب‍ه‍ا:27000ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی:ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت:پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎M. H. Abrishami. Persian saffron: a comprehensive cultural and agricultural history‬.
‏یادداشت:ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [615] - 670
‏موضوع:زع‍ف‍ران‌ -- ای‍ران‌
‏موضوع:زع‍ف‍ران‌ -- ش‍ع‍ر
‏موضوع:زع‍ف‍ران‌ -- ک‍ش‍ت‌ و اص‍لاح‌
‏موضوع:زع‍ف‍ران‌ -- م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
‏شناسه افزوده:ی‍اح‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، 1326 - ، وی‍راس‍ت‍ار
‏شناسه افزوده:آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌. م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
‏رده بندی کنگره:SB317‭/ز7‮ال‍ف‌‬2
‏رده بندی دیویی:584/38
‏شماره کتابشناسی ملی:‭م‌77-1424

 
نویسنده:
تعداد بازدید:
207
تاریخ:
1399/10/06
Powered by DorsaPortal