۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر
Friday, September 30, 2022
سال 1401 تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
جستجو
فناوری فرآوری زعفران
‏سرشناسه:مختاریان، محسن، 1364 -‏‬
‏عنوان و نام پدیدآور:فناوری فرآوری زعفران/ تالیف و گردآوری محسن مختاریان، فاطمه کوشکی؛ ویراستار میترا مختاریان.
‏مشخصات نشر:تهران: پادینا‏‫، 1398.‮‬‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫139 ص.‮‬‬: مصور، جدول.
‏شابک:‏‫300000 ریال‬‏‫‭978-622-6161-62-6 :‍‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی:فاپا
‏یادداشت:‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭ Mohsen Mokhtarian, Fateme Koushki. Sffron processing technology.
‏یادداشت:کتابنامه:ص.137 -139.
‏موضوع:زعفران
‏موضوع:Saffron crocus
‏موضوع:زعفران -- کاشت
‏موضوع:Saffron crocus -- Planting
‏موضوع:زعفران -- ایران
‏موضوع:Saffron crocus -- Iran
‏موضوع:زعفران -- اصلاح نژاد
‏موضوع:Saffron crocus -- Breeding
‏شناسه افزوده:کوشکی، فاطمه، ‏‫1364‏-
‏رده بندی کنگره:‏‫SB317 ‭/ز7‏‫‭م3 1398‬‬
‏رده بندی دیویی:‏‫‬‮‭584/38
‏شماره کتابشناسی ملی:5628081
‏وضعیت رکورد:فاپا

 
نویسنده:
تعداد بازدید:
224
تاریخ:
1399/10/06
Powered by DorsaPortal