۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر
Friday, September 30, 2022
سال 1401 تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
جستجو
ف‍ه‍رس‍ت‍گ‍ان‌ زع‍ف‍ران‌ ای‍ران‌
‏سرشناسه:ق‍دوس‍ی‌، ح‍م‍ی‍دب‍ه‍ادر، - 1339
‏عنوان و نام پدیدآور:ف‍ه‍رس‍ت‍گ‍ان‌ زع‍ف‍ران‌ ای‍ران‌/ ت‍دوی‍ن‌ ح‍م‍ی‍دب‍ه‍ادر ق‍دوس‍ی‌؛ [ب‍رای‌] م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ زع‍ف‍ران‌
‏مشخصات نشر:م‍ش‍ه‍د: ت‍ی‍ه‍و، 1382.
‏مشخصات ظاهری:ص‌ 110
‏فروست:(اطلاع‍ات‌ ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ زع‍ف‍ران‌ ای‍ران‌1)
‏شابک:‎964-7672-16-2‬8000ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی:ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت:پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Hamid BGhoddusi. Iranian saffron docueentary‬.
‏یادداشت:ن‍م‍ای‍ه‌
‏موضوع:زع‍ف‍ران‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
‏شناسه افزوده:م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ زع‍ف‍ران‌
‏رده بندی کنگره:‏‫Z5074‭‬ ‭/ز7‭ق‌4
‏رده بندی دیویی:584/380955
‏شماره کتابشناسی ملی:‭م‌82-26256

 
نویسنده:
تعداد بازدید:
233
تاریخ:
1399/10/06
Powered by DorsaPortal