۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر
Friday, September 30, 2022
سال 1401 تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
جستجو
ک‍ت‍اب‌ درس‍ی‌ زع‍ف‍ران‌ک‍اری‌ ب‍راس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارد م‍ل‍ی‌ م‍ه‍ارت‌
‏سرشناسه:ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ری‌ اف‍ش‍ار، ش‍راره‌، - 1354
‏عنوان و نام پدیدآور:ک‍ت‍اب‌ درس‍ی‌ زع‍ف‍ران‌ک‍اری‌ ب‍راس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارد م‍ل‍ی‌ م‍ه‍ارت‌/ ش‍راره‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ری‌ اف‍ش‍ار
‏مشخصات نشر:[ت‍ه‍ران‌]: س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‌ ک‍ش‍ور، م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، 1379.
‏مشخصات ظاهری:106 ص‌.م‍ص‍ور
‏شابک:‎964-7325-09-6‬4000ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی:ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت:ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏یادداشت:ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. 106
‏موضوع:آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
‏موضوع:زع‍ف‍ران‌ -- ک‍ش‍ت‌ و اص‍لاح‌
‏موضوع:زع‍ف‍ران‌ -- ای‍ران‌
‏شناسه افزوده:س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‌ ک‍ش‍ور. م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌
‏رده بندی کنگره:LC1047‭/‮ال‍ف‌‬9ج‌9
‏رده بندی دیویی:370/1130955
‏شماره کتابشناسی ملی:‭م‌79-18492

 
نویسنده:
تعداد بازدید:
217
تاریخ:
1399/10/06
Powered by DorsaPortal