۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر
Friday, September 30, 2022
سال 1401 تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
جستجو
م‍ج‍م‍وعه‌ م‍ق‍الات‌ س‍وم‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ل‍ی‌ زع‍ف‍ران‌
‏سرشناسه:ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ل‍ی‌ زع‍ف‍ران‌ ای‍ران‌ (س‍وم‍ی‍ن‌: 1382: م‍ش‍ه‍د).
‏عنوان و نام پدیدآور:م‍ج‍م‍وعه‌ م‍ق‍الات‌ س‍وم‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ل‍ی‌ زع‍ف‍ران‌/ [ب‍رگ‍زارک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌] پ‍ارک‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ش‍ه‍د.
‏مشخصات نشر:م‍ش‍ه‍د: دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)‏‫‏‏، 1382.
‏مشخصات ظاهری:‏‫‏‏ن‍وزده‌، 517 ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏شابک:‎964-386-044-5‬
‏یادداشت:پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Prcceedings of the 3rd. national symposium on saffron‬
‏یادداشت:نمایه.
‏موضوع:زع‍ف‍ران‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا.
‏شناسه افزوده:پ‍ارک‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌.
‏شناسه افزوده:دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ش‍ه‍د.
‏شناسه افزوده:دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د).
‏رده بندی کنگره:‏‫‬‭SB317‭/ز7ه‍8 1382
‏رده بندی دیویی:‏‫‬‭584/38
‏شماره کتابشناسی ملی:‭م‌82-25785

 
نویسنده:
تعداد بازدید:
217
تاریخ:
1399/10/06
Powered by DorsaPortal